NOVINKY

arr3Jaký řidičák na čtyřkolku?Jaký řidičák potřebuji na čtyřkolku? Odpověď: Pokud je čtyřkolka homologována jako L7e, upravuje... arr3Nákup na splátkyESSOX splátkový prodej Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru...

KONTAKTY

Lukáš Burda - Dirtbikes
U Cihelny 1a, Hlučín 748 01
Krnovská 129, Opava
tel: 603224277, 734541648
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Jaký řidičák na čtyřkolku?
Jaký řidičák potřebuji na čtyřkolku? Odpověď: Pokud je čtyřkolka homologována jako L7e, upravuje to zákon č.411/2005 sb., konkrétně - § 81 - Skupiny a podskupiny řidičských oprávnění: (odst.4) Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení: a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel uvedených v odstavcích 2, 3 a 15 a motocyklu o výkonu nad 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklu s postranním vozíkem a s poměrem výkonu/hmotnost přesahujícím 0,16 kW/kg, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče; k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg, b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písmene a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. (odst.5) Řidičské oprávnění podskupiny B1 opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel uvedených v odstavci (4), jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů. Tento zákon tedy jasně říká, že pro řízení čtyřkolky, ať máte čtyřkolku v kategorii L nebo R, je třeba řidičské oprávnění skupiny B1. A protože B1 je podskupina skupiny B, lze čtyřkolku řídit i s ŘP skupiny B. Chci vozit na čtyřkolce dítě. Jak starý může být spolujezdec? Odpověď: Zákon neupravuje přepravu dětí na čtyřkolce a není tak stanoven žádný věkový limit pro tuto přepravu. Dotaz, na nějž bylo předmětnou písemností odpovídáno, byl provázán se speciálními čtyřkolkami zařazenými podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů, mezi ostatní zvláštní vozidla kategorie R do skupiny speciálních nosičů pracovních adaptérů. V jiných případech jsou čtyřkolky dle citovaných právních předpisů zařazeny do druhu silničního vozidla motocykl (kategorie L). Vzhledem k tomu lze analogicky odvodit, že odpověď na otázku minimálního věku osob přepravovaných na těchto čtyřkolkách vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, upravujících podmínky jízdy na motocyklech. Podle § 7 odst. 1 písm. e) tohoto zákona nesmí řidič na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let.